Apie įmonę

Pažangi energija – žaliosios energetikos bendrovė, vystanti pažangiųjų biodegalų projektus Lietuvoje. 2021-aisiais metais įmonę įkūrė ilgametę patirtį atsinaujinančios energetikos sektoriuje sukaupę specialistai.

Komanda

Atsinaujinančios energetikos projektus Lietuvoje ir Lenkijoje vysčiau daugiau kaip 5 metus. Per šį laikotarpį patirties ir žinių sėmiausi žaliosios energetikos srityje pirmaujančiose šalyse. Energijos gamyba iš organinių atliekų jose yra jau įprasta praktika. Valstybėms aktyviai ieškant, kaip spręsti vis aktualesnę klimato kaitos problemą, tokių projektų artimiausiais metais atsiras ir visoje Lietuvoje.

Projektai

Pažangiųjų biodegalų linija Bijūnėlių kaime Šiaulių rajone

Šiaulių rajone esančiame Bijūnėlių kaime 2023 metais iškils moderni pažangiųjų biodegalų gamybos linija. Ji prisidės prie švarios atsinaujinančios energetikos plėtros šalyje, o taip pat leis spręsti organinių atliekų problemą Šiaulių regione.

Siekiant įgyvendinti valstybės išsikeltus tikslus sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, tokio tipo projektams geriausia kurtis mažiau urbanizuotose vietovėse, kuriose gausu dirbamų žemės plotų, regionas turtingas tiek žemės, tiek ir gyvulininkystės ūkiais, pramonėje susidarančiomis bioskaidžiomis atliekomis. Todėl projektui įgyvendinti pasirinkta ši lokacija. Taip pat šioje teritorijoje pagal Šiaulių rajono bendrąjį planą galima vystyti aukštųjų technologijų pramonės objektus.
Įmonė į pažangiųjų biodegalų liniją Šiaulių rajone planuoja investuoti daugiau kaip 6 mln. eurų. Į projektą numatytos investicijos yra didesnės nei minimalus galimas lygis, nes įmonė planuoja įdiegti pažangiausius ir technologiškai pranašiausius sprendinius, kurie jau įprasti užsienio valstybėse. Tai leis užtikrinti, kad šis objektas bus pavyzdinis ne tik Šiaulių regiono, bet ir visos šalies mastu. Projekte bus diegiami technologiniai sprendimai, naudojami biodujų sektoriaus lyderių – Danijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos.
Tokio projekto atsiradimas paskatins papildomų investicijų į regioną pritraukimą, bus sukurta naujų aukštesnės kvalifikacijos darbo vietų.