Pažangi energija ateities kartoms

Europos Sąjunga ir Lietuva paskutiniais metais išsikėlė ambicingus tikslus kovai su vieną didžiausių grėsmių keliančia problema – klimato kaita. Siekiant įgyvendinti ES mastu priimtą Žaliojo kurso planą, Lietuvoje dar didesnis dėmesys bus skiriamas atsinaujinačios energetikos plėtrai, transporto sektoriaus taršos mažinimui, tvariam atliekų perdirbimui žemės ūkio sektoriuje.

Plačiau apie įmonę

Pažangiųjų degalų gamyba – žiedinės ekonomikos pavyzdys


Pažangiųjų biodegalų išgavimo procesas yra geriausias žiedinės ekonomikos pavyzdys. Jo metu bioskaidžios organinės atliekos iš žemės ūkio, pramonės sektorių yra perdirbamos anaerobiniu būdu (be deguonies) ir paverčiamos aplinkai draugiškais produktais – žaliosiomis dujomis ir biologine trąša. Tai – natūralios fermentacijos procesas, kuris vyksta ir gamtoje.
1

Surenkamos bioskaidžios augalinės ir gyvūninės kilmės atliekos

Plačiau
Pagrindinę žaliavą pažangiųjų biodegalų gamyboje sudaro žemės ūkyje bei pramonėje susidarančios bioskaidžios atliekos ir produktai: gyvulių mėšlas, žaliosios atliekos, energetiniai augalai. Pažangiųjų biodegalų gamyba leidžia spręsti tokių atliekų problemą gaminant naujus aplinkai draugiškus produktus.
4

Organinės trąšos

Plačiau
Iš atliekų išskyrus metano dujas ir pašalinus sieros junginius, dėl kurių ir sklinda nemalonus kvapas, lieka bekvapė organinė medžiaga – ekologiškos bekvapės organinės trąšos. Jos turi daug vertingų dirvožemiui savybių, todėl yra toliau naudojamos žemės ūkyje.
Biodujos
Dujų valymo įrenginiai
2

Tvarus atliekų perdirbimas

Plačiau
Bioskaidžios organinės atliekos perdirbamos anaerobiniu būdu, t.y., be deguonies visiškai uždaruose bioreaktoriuose. Tai – natūralios fermentacijos procesas, panašus į kompostavimą. Jo metu modernių įrenginių pagalba mikroorganizmai skaido organines atliekas. Taip išsiskiria biodujos.
Biometanas
Pažangieji biodegalai
Švarios dujos į tinklą
3

Biometanas

Plačiau
Biodujos technologijų pagalba paverčiamos biometanu – aplinkai draugiškomis švariomis dujomis, kurios toliau gali būti naudojamos kaip žaliasis kuras transporto sektoriuje arba tiekiamos į dujų tinklus.
1

Surenkamos bioskaidžios augalinės ir gyvūninės kilmės atliekos

Plačiau
Pagrindinę žaliavą pažangiųjų biodegalų gamyboje sudaro žemės ūkyje bei pramonėje susidarančios bioskaidžios atliekos ir produktai: gyvulių mėšlas, žaliosios atliekos, energetiniai augalai. Pažangiųjų biodegalų gamyba leidžia spręsti tokių atliekų problemą gaminant naujus aplinkai draugiškus produktus.
2

Tvarus atliekų perdirbimas

Plačiau
Bioskaidžios organinės atliekos perdirbamos anaerobiniu būdu, t.y., be deguonies visiškai uždaruose bioreaktoriuose. Tai – natūralios fermentacijos procesas, panašus į kompostavimą. Jo metu modernių įrenginių pagalba mikroorganizmai skaido organines atliekas. Taip išsiskiria biodujos.
3

Biometanas

Plačiau
Biodujos technologijų pagalba paverčiamos biometanu – aplinkai draugiškomis švariomis dujomis, kurios toliau gali būti naudojamos kaip žaliasis kuras transporto sektoriuje arba tiekiamos į dujų tinklus.
4

Organinės trąšos

Plačiau
Iš atliekų išskyrus metano dujas ir pašalinus sieros junginius, dėl kurių ir sklinda nemalonus kvapas, lieka bekvapė organinė medžiaga – ekologiškos bekvapės organinės trąšos. Jos turi daug vertingų dirvožemiui savybių, todėl yra toliau naudojamos žemės ūkyje.

Pažangiųjų biodegalų naudos Lietuvai

Tvarus atliekų
tvarkymas
Žali sprendimai
transportui
Organinės ekologiškos
trąšos
Švaresnė mūsų
aplinka

D.U.K.

Pagrindinę žaliavą pažangiųjų biodegalų gamyboje sudaro žemės ūkyje bei pramonėje susidarančios bioskaidžios atliekos ir produktai: gyvulių mėšlas, žaliosios atliekos, energetiniai augalai. Šios žaliavos nėra pavojingos žmogaus sveiktai – mėšlas, nekondiciniai maisto pramonės gaminiai, žaliosios atliekos šiuo metu yra naudojamos laukų tręšimui, kompostavimui, o taip pat – kaip gyvulių parašas.

Atliekos tvarkomos laikantis įstatymų ir griežto reguliavimo šiai sričiai. Pažangiųjų biodegalų gamyba leidžia spręsti organinių atliekų problemą kartu sukuriant naujus aplinkai draugiškus produktus, kurie toliau naudojami transporto, žemės ūkio sektoriuose.

Biodujų gamyboje vyksta natūralūs gamtos procesai – puvimas. Tai labai panašus procesas į sodo atliekų kompostavimą. Svarbiausias skirtumas yra tai, jog šiltnamio efektą sukeliančios dujos yra surenkamos ir iš jų pagaminami pažangieji biodegalai.

Atliekos tokioje jėgainėje yra perdirbamos be deguonies (anaerobiniu būdu). Tai yra natūralios fermentacijos procesas, kurio metu mikroorganizmai skaido organines atliekas. Visa tai vyksta modernių įrenginių pagalba, procesas yra automatizuotos, naudojamos stebėjimo sistemos.
Tokio modernaus pavyzdinio žiedinės ekonomikos objekto atsiradimas gyvenvietėje gali paskatinti kurtis ir kitus aukštųjų technologijų verslus, kuriamos naujos aukštesnės kvalifikacijos darbo vietos darbui atsinaujinančios energetikos sektoriuje.