Privatumo politika

Ši privatumo politika taikoma UAB „Pažangi energija“ (toliau – Įmonė) tinklalapiui www.pazangi.lt ir kitiems su Įmone susijusiems informaciniams resursams internete (socialinių tinklų bei kitos paskyros). Tinklalapis valdomas Įmonės. Savo veikloje Įmonė laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos Elektroninių ryšių įstatymo bei kitų galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų. Ši Privatumo politika galioja ne tik tinklalapiams, bet ir kitoms Įmonės veikloms, kuriose gali būti renkami ar kitaip tvarkomi klientų asmens duomenys – prekių gavimui ar siuntimui, informacijos siuntimui klientams ar būsimiems klientams, mūsų organizuojamiems renginiams. Privatumo politika tinklalapiui taikoma nepriklausomai nuo to, per kokį įrenginį jis pasiekiamas – iš kompiuterio, išmaniojo telefono ar kitais būdais.

Asmens duomenimis laikomi bet kokie duomenys, pagal kuriuos galima tiesiogiai identifikuoti asmenį (Jus arba bet kurį kitą asmens duomenų subjektą). Asmens duomenų apsauga ir atsakingas duomenų rinkimas, tvarkymas, apdorojimas, saugojimas bei sunaikinimas aprašomas šioje politikoje.

Įmonė renka asmens duomenis remiantis toliau išvardintais teisėtais interesais:

 • Teikiant klientams ir būsimiems klientams informaciją apie prekes bei paslaugas (rinkodara);
 • Užtikrinant tinklalapio funkcionalumą (būtinieji slapukai) ir vertinant, kokia informacija domisi klientai naršydami tinklalapį ar socialinių tinklų paskyras internete (informacijos analizė naudojant slapukus);
 • Susirašinėjant su klientais el. paštu ar per tinklalapyje pateikiamas formas (informacijos teikimas);
 • Taip pat gali būti naudojami slapukai, padedantys užtikrinti tinklalapio saugumą.

Tai leidžia Įmonei pagerinti pateikiamą aktualų turinį tinklalapio lankytojams.

1.

KOKIE ASMENS DUOMENYS GALI BŪTI RENKAMI

Šiame skyriuje pateikiamas pilnas asmens duomenų sąrašas, kuris gali būti renkamas tinklalapyje ar kitose Įmonės paskyrose. Tai nereiškia, kad iš visų klientų bus renkami šie duomenys, kai kurioms paslaugoms gauti gali būti renkama mažiau asmens duomenų.

 • Vardas, pavardė, el. pašto adresas, pašto adresas, telefono nr.;
 • Identifikacinė techninė informacija apie įrenginį bei jo naršyklę, kuriuo naudodamiesi peržiūrimas tinklalapio turinys (pvz. įrenginio IP adresas leidžiantis įrenginį identifikuoti internete);
 • Bet kokia pateikta informacija rašant pranešimus ar komentarus tinklalapyje. Kai lankytojai rašo komentarus tinklalapyje, Įmonė renka duomenis, matomus komentaro paskelbimo formoje, o taip pat lankytojo IP adresą bei naršyklės vartotojo įrašą, kad apsisaugotų nuo nepageidaujamos informacijos ( angl. spam).
 • Slapukai (angl. cookies) – trumpi tekstiniai failai, įrašomi į įrenginį ir leidžiantys užtikrinti reikiamą tinklalapio funkcionalumą. Konkrečiai naudojami šie slapukai (apie juos daugiau informacijos galima rasti atitinkamuose šios paslaugos teikėjų tinklalapiuose):
 • Cookie consent slapukas
 • Seklių (angl. trackers) Įmonė tinklalapyje nenaudoja;
 • Kita pateikiama informacija, kuri gali būti laikoma asmens duomenimis (komentarai, nuomonės, korespondencija).

Įmonė nerenka:

 • Jokių specialiųjų kategorijų (jautrių) asmens duomenų. Informuojame, kad tais atvejais, kai bandoma nesankcionuotai įsilaužti į tinklalapį ar kitus Įmonės valdomus informacinius resursus, gali būti renkami asmens duomenys (techninė prisijungimo informacija) siekiant užkardyti kibernetinį nusikalstamumą ir apsaugoti teisėtus Įmonės interesus.

Taip pat Įmonė turi teisę savo nuožiūra ištrinti bet kuriuos pateiktus asmens duomenis jei jie yra pertekliniai ir nereikalingi veiklai,.

2.

KOKIE ASMENS DUOMENYS GALI BŪTI RENKAMI

Asmens duomenys gali būti renkami šiais būdais:

 • Sutinkant gauti Įmonės naujienlaiškius ar kitą rinkodaros medžiagą;
 • Pateikiant nuomones ar komentarus Įmonės tinklalapyje ar socialinių tinklų paskyrose;
 • Paminint Įmonę kitose socialinėse platformose, pvz. uždedant žymą “Like” ar pasirenkant “Follow” socialiniuose tinkluose. Pastaba: naudojant socialinių tinklų, kaip kad „Facebook“ funkcionalumus asmens duomenys bei užfiksuoti veiksmai (pvz. „Like“ paspaudimas) tvarkomi pagal tų socialinių tinklų privatumo nuostatas.
 • Naršant tinklalapį bet kokiu įrenginiu (naudojami slapukai leidžia identifikuoti konkretų įrenginį, kuriuo naudotojas prisijungė prie tinklapio).

3.

KAM NAUDOJAMI ASMENS DUOMENYS

Asmens duomenys renkami su konkrečiu panaudojimo tikslu ir negali būti naudojami jokiais kitais tikslais neturint tam teisėto pagrindo ar sutikimo. Asmeniniai duomenys gali būti renkami ir atitinkamai naudojami šiais tikslais:

 • Užtikrinti kokybišką tinklalapio turinio pateikimą;
 • Teikti užsakytas paslaugas, pvz., naujienlaiškių ar kitos informacijos siuntimas bei personalizuotas prisijungimas prie tinklapio (paskyra);
 • Prekių pardavimo tikslais (tais atvejais kai esame Įmonė pardavė ar pirko prekes, privalo saugoti informaciją pagal LR galiojančius įstatymus);
 • Statistikos apie tinklalapio bei socialinių tinklų paskyrų naudojimą rinkimui;
 • Atsakymui į užklausas ar bet kokią kitą korespondenciją;
 • Kai užklausa liečia konkretaus asmens duomenis, pateikti duomenis galima tik identifikavus, kad interesantas yra tikrai tas asmuo, pvz. pateikus asmens dokumentą.
 • Tais atvejais kai Įmonė turi privalomai pateikti informaciją pagal galiojančius LR įstatymus valstybės institucijoms.
 • Ginant Įmonės teisėtus interesus.

4.

KAM GALI BŪTI PERDUODAMI ASMENS DUOMENYS

Asmens duomenys gali būti perduoti tik juridiniams asmenims veikiantiems Europos Sąjungoje, kuriems taip pat yra privaloma laikytis BDAR ir kitų teisės aktų susijusių su asmens duomenų apsauga. Įmonė gali perduoti asmens duomenis šiais atvejais:

 • Kadangi tinklalapio turinio saugojimui naudojamos trečiosios šalys, jos yra duomenų tvarkytojos (negali naudoti asmens duomenų, bet prie kai kurių duomenų gali turėti priėjimą);
 • Tais atvejais kai įstatymiškai pagrįstais atvejais atitinkamos valstybės institucijos teisėtai reikalauja pateikti konkrečius asmens duomenis – Įmonė vykdo įstatymų nustatytas prievoles ir pareigas;
 • Lankytojų pranešimai gali būti tikrinami naudojant automatinę tinklalapio apsaugos nuo brukalų (angl. spam) sistemą.

Įmonė skatina tinklalapio lankytojus atsargiai ir atsakingai elgtis su savo asmens duomenimis. Pateikus asmens duomenis komentaruose ar kitame naudotojų generuojamo turinio puslapiuose savo iniciatyva Įmonė negali atsakyti už tai, kaip kiti naudotojai gali panaudoti pateiktus asmens duomenis. Taip pat Įmonė negali atsakyti už visus tinklalapius kurių nuorodas rasite Įmonės tinklapyje bei jų asmens duomenų naudojimo politikas bei tvarkas. 

5.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS
 • Gavus sutikimą rinkodaros informacijos (naujienlaiškių el. paštu ar SMS) gavimui, asmens duomenys saugomi du metus arba iki tol kol bus gautas prašymas atšaukti sutikimą;
 • Jei buvo įvykdyta prekių arba paslaugų pardavimo / pirkimo sutartis, duomenys apie tai saugomi 10 metų arba kitą LR įstatymų numatytą terminą;
 • Slapukai saugomi terminais, nurodomais slapukus pateikiančių programų (pvz. Google) politikose ir yra įvairus. Pažymima, kad slapukų galite atsisakyti Įmonės tinklalapio slapukų pasirinkimo lange. 
 • Kai užsiregistruojate Įmonės tinklalapyje, Įmonė saugo visus Jūsų asmeninius duomenis, kuriuos pateikiate registruojant savo paskyrą. Tinklalapio administratoriai tai pat gali matyti ir redaguoti šiuos duomenis.

6.

TECHNINĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖS

Įmonė savo tinklalapiui naudoja įvairiais techninės saugos priemones:

 • Saugaus tinklalapio ir saugių informacijos perdavimo internete protokolų naudojimas (https:);
 • Asmens duomenų šifravimas duomenų bazėse;
 • Prieigos teisių ribojimas ir valdymas;
 • Hostingo ir duomenų centrų paslaugų teikėjo taikomos IT saugos priemonės (ugniasienės, saugos zonos ir kt.).

Detali informacija apie taikomas saugumo priemones yra konfidenciali ir gali būti teikiama tik specifiniais atvejais teisėsaugos institucijoms.

Informuojame, kad tinklalapio prieglobai (angl. hosting) naudojamasi „Digital Ocean” paslaugomis, naudojami serveriai yra Europos Sąjungos teritorijoje esančiuose duomenų centruose.

7.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR BDAR ĮGYVENDINIMO PRINCIPAI

Bendrąjį Duomenų Apsaugos reglamentą galima rasti čia.

Taikant BDAR Įmonė privalomai laikosi šių BDAR principų:

 1. Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas); 
 2. Renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; 
 3. Turimi asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas); 
 4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas); 
 5. Laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas); 
 6. Tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Duomenų valdytojas (UAB „Pažangi energija”) yra atsakingas ir turi gebėti įrodyti, kad jos laikomasi (atskaitomybės principas). Duomenų subjektas pagal BDAR turi šias teises:

 1. Teisė būti informuotam apie asmens duomenų tvarkymą;
 2. Teisė susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
 3. Teisė ir galimybės reikalauti ištaisyti valdytojo ar tvarkytojo turimus asmens duomenis;
 4. Teisė „būti užmirštam” (sunaikinti asmens duomenis);
 5. Teisė apriboti ar atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
 6. Teisė į duomenų perkėlimą (galimybė gauti renkamus asmens duomenis kompiuteriniuose formatuose);
 7. Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (pvz. profiliavimu rinkodaros tikslais);

Jei turite paskyrą šiame tinklalapyje, visais asmens duomenų tvarkymo klausimais galite kreiptis žemiau nurodytu adresu. Tais atvejais, kai nepavyksta išspręsti klausimo tiesiogiai – galimas užklausos ar skundo pateikimas Valstybinei Duomenų Apsaugos inspekcijai, kurios kontaktus galima rasti tinklalapyje vdai.lrv.lt .

8.

KONTAKTINIAI DUOMENYS

Asmens duomenų valdytojas: UAB „ Pažangi energija”. Asmens duomenų apsaugos klausimais kreiptis: info@pazangi.lt.

Naujausia šios privatumo politikos variantą rasite tinklalapyje www.pazangi.lt. Įmonė pasilieka teisę keisti privatumo politiką.