Naujienos

PRISTATĖ, KAIP BUS SPRENDŽIAMA ŽEMĖS ŪKIO ATLIEKŲ PROBLEMA ŠIAULIŲ RAJONE

Beveik 260 000 tonų – tiek mėšlo ir srutų per metus susidaro žemės ūkio sektoriuje Šiaulių rajone. Tuo tarpu visoje Šiaulių apskrityje šis skaičius siekia kone 1 700 000 tonų. Tik mažoji dalis tokių atliekų regione šiuo metu yra tvarkomos tinkamai. Žemės ūkio sektorius – viena pagrindinių neigiamą poveikį aplinkai darančių ekonominių veiklų. Jame susidariusios atliekos išskiria pavojingas šiltnamio efektą sukeliančias metano dujas, o netinkamas mėšlo laikymas laukuose – užteršia dirvožemį.

Šiaulių rajone Bijūnėlių kaime netoli Kuršėnų atsinaujinančios energetikos bendrovė „Pažangi energija” planuoja įgyvendinti modernų pažangiųjų biodegalų projektą, kuriame bus perdirbamos žemės ūkyje susidarančios organinės atliekos, taip sprendžiant aktualią regione problemą. Nors Europos Sąjungoje tokių projektų jau yra daugiau kaip 800 ir kasmet skaičius padvigubėja – Lietuvoje jie dar yra naujovė. Apie tokių projektų naudą ir būtinybę paneigti egzistuojančius mitus plačiau praėjusią savaitę susitikime su vietos bendruomene ir Šiaulių rajono savivaldybės atstovais kalbėjo „Pažangios energijos” inovacijų ir plėtros vadovas Donatas Daunys. Ką Šiaulių rajono gyventojai turėtų žinoti apie pažangiųjų biodegalų gamybos projektą?

Kas yra pažangieji biodegalai ir kodėl jie laikomi ateitimi?
„Biodujų gamyboje vyksta natūralūs gamtos procesai perdirbant organinės kilmės atliekas. Tai labai panašus procesas į sodo atliekų kompostavimą. Svarbiausias skirtumas yra tai, jog tokiose atliekose esančios šiltnamio efektą sukeliančios dujos yra surenkamos ir iš jų pagaminami pažangieji biodegalai. Elektros energijos, šilumos ir biodegalų gamyba iš organinių atliekų taps svarbia žaliosios energetikos kryptimi, siekiant kovoti su klimato kaita”, – apie pažangiųjų biodegalų išgavimo procesą pasakoja D. Daunys.

Pažangiųjų biodegalų išgavimas yra geriausias žiedinės ekonomikos, kurios link eina Europos Sąjungos valstybės, pavyzdys. Jo metu bioskaidžios organinės atliekos iš žemės ūkio, pramonės sektorių yra perdirbamos anaerobiniu būdu (be deguonies) ir paverčiamos aplinkai žalos neturinčiais naudingais toliau ekonominėje veikloje naudojamais produktais – švariomis dujomis ir biologine trąša be nemalonių kvapų.

Tai – natūralios fermentacijos procesas, kuris vyksta ir gamtoje. Gamybos linijoje šis procesas pagreitinamas – modernių įrenginių pagalba mikroorganizmai suskaido organines atliekas ir taip išsiskiria dujos. Šio proceso metu dujų ir trąšų gamybai sunaudojamos visos bioskaidžios organinės atliekos – gamyboje nesusidaro jokios papildomos atliekos. Pagamintos biodujos, technologijų pagalba paverčiamos biometanu – aplinkai draugiškomis dujomis, kurios toliau gali būti naudojamos transporto sektoriuje.
Kodėl pažangiųjų biodegalų projektui vystyti pasirinktas Šiaulių rajonas?
„Tokie projektai paprastai vystomi mažiau urbanizuotose vietovėse, kuriose daug dirbamų žemės plotų, regione turi būti gerai išvystytas žemės ūkis, kad būtų pakankamas žaliavų tokiam objektui kiekis. Lietuva yra nedidelė šalis, ši ir kitos aplinkybės lemia, kad neturime tokių stambių ūkių, kuriuose susidarančių žaliavų pakaktų tokios galios projektui aprūpinti. Tuo tarpu investicijos į tokius projektus siekia milijonus, jiems įgyvendinti reikalingos specifinės ekspertinės žinios, todėl smulkesniems ūkio subjektams tokius projektus savarankiškai įgyvendinti būtų sudėtinga”, – komentuoja D. Daunys.
Pasirinkta vieta Šiaulių rajone yra tinkama plėtoti pažangiųjų biodegalų projektą, jis padės spręsti opią organinių atliekų iš žemės ūkio sektoriaus problemą. Remiantis duomenimis, Šiaulių apskrityje metinis žaliavų kiekis lyginant su planuojamu sunaudoti pažangiųjų biodegalų linijoje žaliavų kiekiu yra didesnis 31 kartą, Šiaulių rajone – didesnis beveik 5 kartus.

Taip pat bendrovės atstovas pastebi, kad pasirinkta teritorija pagal Šiaulių rajono bendrąjį planą skirta vystyti aukštųjų technologijų pramonės objektams, yra netoli dujotiekio prijungimo. Tai – būtinosios sąlygos renkantis projekto lokaciją. Teritorija yra mažai urbanizuota: artimiausia didesnė gyvenvietė – Pakulmušių kaimas nutolęs apie apie 2 km, o Kuršėnai – apie 4 km nuo sklypo ribų.
Kaip bus užkertamas kelias nemaloniems kvapams?
„Suprantame, kad didžiausią susirūpinimą vietos gyventojams kelia nemalonių kvapų kontrolė ir keliami klausimai yra teisingi. Deja, taip pat pasitaiko ir skleidžiamų neteisingų mitų apie tokius projektus, kurie neturi daug bendro su realybe”, – pastebi D. Daunys.

Jis pasakoja, kad visa pažangiųjų biodegalų gamybos linija bus uždara – nuo žaliavų patekimo į liniją, iki biodujų valymo įrenginių, į kuriuos dujos pateks uždarais vamzdynais. Tai reiškia, kad kiekviename etape bus užtikrinama, kad nesklistų jokie nemalonūs žaliavų kvapai. Projekte bus naudojamos pažangiausios technologijos ir modernūs įrenginiai – pavyzdžiui, modernaus filtro, skirto valyti orą pastate, kuriame bus laikomos žaliavos, investicijos sieks pusę milijono eurų. Taip pat įgyvendinant tokius projektus yra griežtai laikomasi tarptautinių standartų ir aplinkosauginių bei kt. reikalavimų. Remiantis įmonės užsakytu tyrimu, objekte kvapų lygis bus 6 kartus mažesnis nei pagal įstatymus leistina norma.

Tuo, kad tokie projektai nedaro žalos aplinkai ar šalia įsikūrusiems gyventojams, galima įsitikinti šalyse, kuriose jie jau yra įprasta praktika – pavyzdžiui, Vokietijoje, kur kartais tokios jėgainės yra įsikūrusios net ir visiškai greta gyvenamųjų namų.
Kokia projekto įtaka rajoniniams keliams?
Kitas nerimą vietos gyventojams keliantis aspektas – kokią įtaką regioniniams keliams, esantiems šalia miesto, turės šio projekto atsiradimas, kiek išaugs transporto srautas.

Bendrovės atliktais skaičiavimais, bendras transporto srauto padidėjimas didžiojoje dalyje rajoninių kelių, esančių netoli Kuršėnų, nesieks net 1 proc., o kelio atkarpoje, vedančioje į gamyklą, transporto srautas padidės tik apie 8 proc. Tuo tarpu žaliavos bus transportuojamos specialiai tam pritaikytomis uždaromis neteršiančiomis aplinkos transporto priemonėmis.
D. Daunys pabrėžia, kad į objektą keliaus tik tiek žaliavų, kiek bus būtina pagal jo numatytą galią. Tokių žaliavų transportavimas yra griežtai reglamentuota veikla, prižiūrima institucijų nuo transportavimo pradžios iki pabaigos.

„Pažangi energija” į pažangiųjų biodegalų liniją Šiaulių rajone planuoja investuoti daugiau kaip 6 mln. eurų, projekte bus sukurta naujų aukštesnės kvalifikacijos darbo vietų, jis paskatins ir kitų inovatyvių įmonių pritraukimą į kraštą.