Naujienos

ŠIAULIŲ RAJONE PLANUOJAMA PAŽANGIŲJŲ BIODEGALŲ LINIJA – ŽALIOSIOS EKONOMIKOS PAVYZDYS

Šiaulių rajone esančiame Bijūnėlių kaime 2023 metais iškils moderni pažangiųjų biodegalų gamybos linija. Ji prisidės prie švarios atsinaujinančios energetikos plėtros šalyje, o taip pat leis spręsti organinių atliekų problemą Šiaulių regione. Tokie projektai ES šalyse, kurios laikomos atsinaujinančios energetikos lyderėmis (Danija, Vokietija ir kt.), jau įprasta praktika. Valstybėms aktyviai ieškant, kaip spręsti vis aktualesnę klimato kaitos problemą, tokių projektų artimiausiais metais atsiras ir visoje Lietuvoje.

Pirmąjį tokį Šiaulių rajone įgyvendins atsinaujinančios energetikos bendrovė „Pažangi energija”. Kodėl tokie projektai laikomi žaliosios ekonomikos pavyzdžiu?

Organines atliekas paverčia naudingais produktais
Europos Sąjunga (ES) ir Lietuva paskutiniais metais išsikėlė ambicingus tikslus kovai su vieną didžiausių grėsmių keliančia problema – klimato kaita. Siekiant įgyvendinti ES mastu priimtą Žaliojo kurso planą, Lietuvoje dar didesnis dėmesys bus skiriamas atsinaujinačios energetikos plėtrai, transporto sektoriaus taršos mažinimui, tvariam atliekų perdirbimui žemės ūkio sektoriuje. Elektros energijos, šilumos ir biodegalų gamyba iš organinių atliekų taps svarbia žaliosios energetikos kryptimi, siekiant įgyvendinti atsinaujinančios energetikos tikslus.
Ne vieną atsinaujinančios energetikos projektą įgyvendinęs D. Daunys taip pat pabrėžia, kad biodujų išgavimo proceso metu sprendžiama atliekų tvarkymo problema žemės ūkio sektoriuje, kuri ateityje bus vis griežčiau reglamentuojama visoje ES, o po gamybos proceso likusi medžiaga yra vertinga ekologiška bekvapė trąša. „Iš organinių atliekų pagaminami nauji aplinkai draugiški produktai, kurie toliau naudojami ekonomikoje: pažangieji biodegalai, naudojami netaršiam transporto sektoriui skatinti, organinės ekologiškos bekvapės trąšos, kurios toliau gali būti naudojamos žemės ūkyje”, – sako jis.

Įmonė į pažangiųjų biodegalų liniją Šiaulių rajone planuoja investuoti daugiau kaip 6 mln. eurų, regione įgyvendinant projektą bus sukurta ir naujų aukštesnės kvalifikacijos darbo vietų.